Sprejmi

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom in nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

 
1

Kaj je PIS?

LANCom PIS© (Passenger Information System) je namenjen obveščanju potnikov javnega prometa o aktualnem voznem redu vlakov. Na pregleden in jasen način podaja informacije o aktualnih zamudah, odpovedih in drugih dogodkih ter tako omogoča učinkovitejše načrtovanje vsakdanjih poti ali daljših potovanj. Zagotavlja celostno povečanje udobja potnikov ter hkrati povečuje zadovoljstvo s ponudnikom storitev, kar posledično tudi izboljšuje možnost ponovne uporabe tovrstnih storitev.

LANCom PIS© temelji na dolgoletnem znanju in izkušnjah naših IT razvijalcev, najmodernejših spletnih tehnologijah, premišljeno zasnovani arhitekturi ter dobrih praksah iz industrije.

Več informacij
2

Kako deluje?

LANCom PIS© programska rešitev pridobiva vse relevantne informacije o vožnjah vlakov skozi izbrane postaje. Sistem je povezan s signalnimi tehnologijami na železniški progi, kar omogoča izračun aktualnih zamud za vsak vlak posebej. Izredni dogodki (odpovedi, preklopi tirov, zapore prog …) se vnašajo in upravljajo preko centralnega vmesnika, v nasprotnem primeru pa poteka delovanje sistema povsem samodejno.

Informacije potnikom so prikazane preko LCD/TFT ali LED prikazovalnikov, rešitev pa podpira tudi zvočno najavo, ki je omogočena preko AoE tehnologij. Vse enote so lahko postavljene na prostem, na različnih mestih železniške postaje; znotraj, v čakalnicah, podhodih, avlah … Avdio in video informacije so zmeraj usklajene, ne glede na morebitne zamude ali ovire na poti.

Več informacij
 

Input

Zunanji viri podatkov

 

Vozni redi

Koledarji voženj

Zamude

 

 

Uporabniški dostop
(administratorji, vzdrzevalci, operaterji)

 
 

Output

Dislocirane zunanje enote

 

LED prikazovalniki

LCD/TFT zasloni

Zvočne najave (AoE)

 
 
3

Lastnosti

 • Neposreden nadzor in upravljanje s portalom preko spletnega vmesnika;
 • Asinhrono podajanje informacije na dislocirane enote v realnem času;
 • Sinhronizacija z zunanjim serverjem za točen čas;
 • Komunikacija z dislociranimi enotami preko TCP/IP protokola;
 • Dodelitev pravic skladno s prednastavljenimi uporabniškimi vlogami;
 • Prikaz zamud vlakov, korigiranimi z ročnimi ali avtomatskimi vnosi iz zunanjih sistemov;
 • Avtomatski uvoz voznih redov in koledarjev voženj iz zunanjih virov;
 • Podpora za dodajanje dodatnih prikazovalnikov, zvočnikov in serverjev;
 • Podpora za dodajanje dodatnih postaj, tirov in vlakov;
 • Upravljanje sistemskih dogodkov in pregled le-teh;
 • Vodenje logov in avtomatsko sporočanje ob napaki preko elektronske pošte;
 • Preprosto upravljanje s prikazovalniki in zvočnimi viri;
 • Podpora za obvestila po meri (odpovedi vlakov, izjemni dogodki, itd.);
 • Podpora za več sej voznih redov;
 • Večjezična, lokalna in regionalna podpora;
 • Upravljanje z aktualnimi podatki voznega reda za več dni;
 • Podpora za napovedovanje;
 • Text-to-speech generator obvestil;
 • Možnost spremljanja stanja delovanja dislociranih enot preko centralnega vmesnika;
 • Podpora za upravljanje več voznih redov hkrati in avtomatska aktivacija voznih redov;
 • Dinamičen izračun zamud preko senzorjev za signalno varnost.
4

Prednosti

 • Arhitektura, ki temelji na spletnih in oblačnih rešitvah;
 • Enotna dostopna točka za uporabnike in naprave;
 • IoT koncepti;
 • Podajanje informacij v realnem času;
 • Možnost izbire različnih uporabniških vlog, CTC in podpora uporabnikom;
 • Skladnost z evropsko zakonodajo in zahtevami (TSI PRM 2014);
 • Dinamična prilagoditev video informacij na HTML5 platformi (odvisno od velikosti LCD ekrana);
 • Sodobna uporabniška izkušnja;
 • Oddaljena in lokalna podpora za upravljanje postaj;
 • Podpora različnim platformam na prikazovalnikih (Linux, Windows...);
 • REST API vmesniki za zunanjo podatkovno komunikacijo;
 • Visoka stopnja varnosti in dostopnosti podatkov;
 • Nizki stroški nadgradenj in vzdrževanja;
 • Razširljiva arhitektura, modularna zasnova;
 • Odziven, robusten in zanesljiv sistem.
5

Projekti

Železniška postaja Ljubljana

V sklopu projekta »Nabava in vgradnja opreme za obveščanje potnikov na postaji Ljubljana«, so bile na območju celotne železniške postaje Ljubljana vgrajene nove napisne table. Napisne table so razvrščene v pet sklopov: centralni prikazovalniki, tirni prikazovalniki, podhodni prikazovalniki, samostoječi prikazovalniki, ter prikazovalniki v vitrinah. Prikazovalniki temeljijo na dveh tehnologijah LCD/TFT in LED, ter so namenjeni delovanju 24/7.

Ključni gradnik sistema je programska rešitev LANCom PIS©, ki omogoča upravljanje voznih redov, ter prikazovalnikov.

V podjetju LANCom d.o.o. smo na tem projektu poskrbeli za namestitev sistema za obveščanje potnikov, vključno s strežniki, delovnimi postajami, centralnimi enostranskimi prikazovalniki, enostranskimi prikazovalniki v podhodih, dvostranskimi peronskimi prikazovalniki, samostoječimi LCD prikazovalniki, vgradnjo sistema in šolanji.

Železniška postaja Pragersko - Hodoš

Projekt »Opremljanje železniških postaj in postajališč s TK opremo na relaciji Pragersko - M. Sobota« je le eden izmed projektov, ki so se odvijali in se še odvijajo znotraj krovnega projekta Elektrifikacija, rekonstrukcija in modernizacija proge Pragersko - Hodoš.

Namen projekta je bil posodobitev telekomunikacijske infrastrukture na postajališčih in deloma na postajah in predvsem postavitev sodobnega informacijskega sistema za napoved vlakov (PIS).

V podjetju LANCom d.o.o. smo v okviru projekta Opremljanje železniških postaj in postajališč s TK opremo na relaciji Pragersko - Murska Sobota s sistemom za obveščanje potnikov (PIS) opremili postaje: Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož, Ivanjkovci, Ljutomer, Lipovci, Murska Sobota in Hodoš; ter postajališča: Šikole, Cirkovce, Strnišče, Hajdina, Zamušani, Osluševci, Velika Nedelja, Pušenci, Pavlovci, Mekotnjak, Ljutomer mesto, Grlava, Veržej, Puconci, Mačkovci, Gornji Petrovci in Šalovci.

 
6

Več informacij

LANCom PIS© temelji na dolgoletnem znanju in izkušnjah naših IT razvijalcev, najmodernejših spletnih tehnologijah, premišljeno zasnovani arhitekturi ter dobrih praksah iz industrije.

Pišite nam

Trenutno so najbolj zaželene rešitve virtualizacije, napredne omrežne in varnostne rešitve ter programske rešitve na Microsoftovih platformah z Microsoftovimi produkti.

320
480
768
960
1200