LANCom SKIS

Programska rešitev za učinkovito vodenje smučarskih tečajev.

Kaj je SKIS?

Na osnovi razvoja digitalnih tehnologij in infrastrukture na smučiščih, smo razvili sistem, katerega glavni namen je organizacija in vodenje smučarskih šol.

Blog

S pomočjo aplikacije SKIS lahko vodje smučarskih šol dodajajo učitelje, spremljajo njihovo delovanje, zaposleni na recepciji pa na hiter in enostaven način dodeljujejo termine. Učitelji imajo vpogled v svoje urnike in tečajniki lahko na LCD zaslonih vidijo, kdaj imajo termin in kdo je njihov učitelj.

Prednosti

SKIS omogoča izboljšano komunikacijo med receptorji, učitelji in tečajniki. Omogoča ustvarjanje baze tečajnikov in podrobnejše analize delovanja skozi sezono in po njej.

Prijava tečajnikov

Možnost hitre prijave in vodenja evidenc terminov

Razpored po programih

Tečajnikom je možno dodeliti individualne ali skupinske termine

Mobilni vpogled za učitelje

Možnost dostopa od koder koli in hiter vpogled v naslednji tečaj

Analiza opravljenih ur

Pregled nad termini posameznega učitelja in številom njegovih ur za določeno časovno obdobje

Oglaševanje na LCD zaslonih

Dnevni in skupinski razpored je lahko kombiniran z oglaševalskimi vsebinami in se samodejno osvežuje

Tiskanje vstopnih kuponov

Ob prijavi tečajnika se natisne vstopni kupon, s katerim pride tečajnik na termin

Nastavitve

Pred sezono se nastavijo učitelji, tedni in vsi ostali podatki, potrebni za delovanje

Aplikacija SKIS, za vodenje smučarske šole, nam je omogočila popolnoma nov nivo komunikacije med recepcijo šole, učitelji na terenu in našimi strankami. Z uporabo te aplikacije smo zelo zadovoljni med samo sezono, poleg tega pa nam po sezoni omogoča enostavne in hitre analize dela in s tem olajša pripravo na naslednjo sezono.
Uroš Martinšek prof.
Uroš Martinšek prof.

Direktor šole snežnih športov Rogla

Naši svetovalci so vam na voljo

Svetovanje / Vprašanja / Nasveti / Pomoč

Martin Hren
Vodja razvoja

Martin Hren

Martin je specializiran za razvoj novih aplikacij. Pod njegovim vodenjem ekipa že vrsto let razvija različne informacijske rešitve, ki so bile implementirane v podjetja na slovenskem in globalnem trgu. Ima številne izkušnje, na podlagi katerih bo skupaj z vami našel pravo pot do rešitve.

martin.hren@lancom.si | +386 2 33 00 110